FAQ – frågor & svar

När, var och av vem grundades MFK?

MFK grundades 1956/1957 i Liechtenstein av den tyske konstnären Arnulf Erich Stegmann tillsammans med sex andra mun- och fotmålande konstnärer från bl.a. Sverige, England och Frankrike. Man valde Liechtenstein för att det var politiskt och religiöst neutralt i efterkrigstidens Europa.

Hur länge har MFK funnits i Sverige?

MFK har funnits i Sverige ända sedan 1956.

Var står MFK i religiösa, ideologiska och politiska frågor?

Redan i föreningens ursprungliga stadgar fastställdes att MFK är religiöst, ideologiskt och politiskt neutralt. Sålunda är alla preferenser eller fördomar baserad på religiösa, ideologiska eller politiska grunder otillåtna.

Vem äger Mun- och Fotmålande Konstnärers Förening?

Mun- och Fotmålande Konstnärers Förening är en ideell ekonomisk förening som helt och hållet ägs av sina Medlemmar som samtliga är handikappade konstnärer.

Vad är det för skillnad på "Föreningen" och "Förlagen"?

Föreningen är internationell och ägs av Medlemmarna från hela världen. Förlagen sköter administration och försäljning åt föreningen i de länder där MFK finns.
Förlagen äges helt och hållet av föreningen.

Varför har inte MFK ett 90-plusgirokonto?

MFK är inte en välgörenhetsorganisation utan en hjälp-till-självhjälpsorganisation.
I Sverige sker verksamhet i ett momspliktigt aktiebolag, Mun- och Fotmålarna i Sverige AB (utskick av kort och kalendrar).
Vid sidan av vår affärsdrivande verksamhet har vi Galleri Mun&Fot.
Den årliga revisionen av bolagen och stiftelsen sköts sedan mer än 33 år tillbaka av Öhrlings/PriceWaterhouseCoopers auktoriserade revisorer.

Vem äger den svenska affärsverksamheten?

Den ägs till 100% av föreningen och dess Medlemmar.

Hur mycket av MFK:s intäkter går till konstnärerna?

Av Mun- och Fotmålande Konstnärers Förenings totala intäkter år 2006/2007 gick: 73,34% till Medlemmar och Stipendiater i form av lön, stipendier, reserver och avsättningar, 22,26% till utställningar, möten, reklam, trycksaker och förlagsverksamhet och 4,4% till administration.

Det måste väl finnas behövande mun- och fotmålande konstnärer över hela världen? Går alla pengar till svenska konstnärer?

Nej absolut inte – MFK är inte bara en världsomspännande utan även en solidarisk konstnärsförening. Detta innebär att intäkterna inte alltid kommer från de länder där våra målare verkar. Vissa konstnärer lever ju på platser som ännu inte är mogna att skicka ut kort.

Vem skulle tillgångarna tillfalla om föreningen lades ned?

Alla tillgångar skulle fördelas mellan olika välgörenhetsorganisationer.

Vad händer med en Medlems månadsersättning om han eller hon inte kan fortsätta att måla?

När man blivit antagen som Medlem är man garanterad sin ersättning resten av livet.

Finns det några andra fördelar än ekonomiska för konstnärerna att vara med i MFK?

Det är omöjligt att överskatta hur mycket MFK betyder socialt. För många av oss har föreningen bidragit till att bryta den isolering ett gravt handikapp lätt leder till. Här har vi fått kraft att skapa egna identiteter och uppnå en ovärderlig gemenskap, och visat att handikappade kan bedriva egen verksamhet.

Hur många konstnärer är ni i föreningen?

Totalt är vi närmare 900 Medlemmar och Stipendiater från nästan hela världen.

Vilken typ av funktionshinder har ni konstnärer?

Det varierar oerhört – allt ifrån grava spasmer till totalförlamning. Det gemensamma är att ingen av oss kan använda sina armar eller händer för vårt konstnärsutövande.

Hur klarar ni er i det dagliga livet?

Vissa av oss kan leva ett ganska vanligt liv utan alltför mycket assistans. Andra av oss har assistenter med oss 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan för att kunna upprätthålla de grundläggande livsfunktionerna.

Vad är det för skillnad på Medlemmar och Stipendiater?

När man ansöker om medlemskap i MFK är det första steget att bli antagen som Stipendiat. Under tiden som stipendiat utvärderas ens konstnärliga utveckling kontinuerligt. Om man anses uppfylla de konstnärliga kraven antas man antingen som Associerad Medlem eller Medlem.

Vem är det som utvärderar Stipendiaterna och de Associerade Medlemmarna?

En intern internationell jury som består av våra allra mest meriterade MFK-konstnärer.

Hur många tavlor måste konstnärerna leverera per år?

Det finns inga krav på antal men för att kunna bli medlem är det viktigt att visa att man utvecklas konstnärligt och då är man oftast produktiv.

Varför blir inte alla Stipendiater så småningom Medlemmar?

MFK är inte bara en organisation för färdiga konstnärer. En stor del av vår verksamhet handlar också om att stödja människor utan konstnärlig bakgrund som drabbats av svåra handikapp och visa hur måleriet kan leda till ett mer meningsfullt liv.

I Sverige finns det för närvarande inga Medlemmar – ”bara” Stipendiater och två Associerade Medlemmar. Har det alltid varit så?

Tvärtom – Sverige har haft många Medlemmar under åren. Närmare bestämt åtta stycken varav en också satt med i den internationella styrelsen. Dessutom var två med och grundade föreningen 1956. Den senaste av våra medlemmar avled tyvärr tragiskt för några år sedan.

Hur mycket får man som MFK-konstnär?

Det varierar beroende på om man är Stipendiat, Associerad Medlem eller Medlem. En Stipendiat får som regel ca 100.000 kr per år. Beloppet utvecklas sedan beroende på hur engagerad och produktiv Stipendiaten själv är och hur den konstärliga förmågan utvecklas. En Associerad medlem får ca 200.000 kr per år medan en Medlem får ca 400.000 kr per år. Utöver stipendiet kan man också få medel för speciella aktiviteter, t.ex. konstkurser.

Hur ansöker man om att få bli Stipendiat i Mun- och Fotmålarnas Förening?

Gå till sidan Konstnärlig medlem så hittar du alla detaljer.

Är det inte statens sak att se till att man som rörelsehindrad har tillräckligt med pengar?

Att bidra till sitt eget levebröd leder till ett stärkt självförtroende och större ekonomiskt oberoende.

Vem är det som målar alla korten?

Samtliga konstverk som reproduceras har målats av någon av oss handikappade konstnärer.

Är förlagspersonalen också rörelsehindrad?

Nej, det finns inga sådana krav.

Varför är inte alla kort målade av svenska konstnärer?

Föreningen består av konstnärer från hela världen. Vi väljer gemensamt ut de verk som vi tycker är bäst lämpade att reproducera.

Kan man köpa era originalverk?

Vissa tavlor finns till försäljning hos Galleri Mun&Fot i Solna

Hur kan man bli kund hos er?

Gå till sidan Vill du bli MFK-kund? så hittar du alla detaljer.

Måste jag betala för utskicken när de kommer i brevlådan?

Alla våra försändelser skickas ut till påseende utan vare sig köp- eller returtvång.

Om jag har varit kund under en tid men inte betalar för ett utskick, vad händer då?

För din del händer ingenting men om vi inte fått betalt för något utskick alls på två år stryks man från utskicksregistret.

Hur ser framtiden ut för MFK?

Vi lever som bekant i en tid när många har slutat skriva kort och skickar ett SMS eller e-brev i stället. Som du förstår är det här en stor utmaning för oss eftersom den största delen av våra inkomster kommer från just försäljningen av kort. Men det ska vi klara av. Ja, det måste vi klara av eftersom alla vi 750 konstnärer, från jordens alla hörn, får en betydande del av vår försörjning från vår förening! Och det kommer säkert att gå bra. För om man kan måla utan händer då har man en gång för alla visat att om man bara vill – då kan man. Men det är klart, vi kommer aldrig att klara av det utan er som tycker om och köper våra kort och andra produkter. Därför hoppas vi att Du vill följa med oss på vår resa in i framtiden!